Hlavné menu:

Nemčák


Prejdi na obsah

Údržba

Výroba > Eurookná

Údržba okien

Odporučenie pre udržiavanie našich výrobkov.

Hliníkové okapnice sú praktický bezudržbové nakoľko sú eloxované. Pri zabudovaní okien môžu prísť ku kontaktu s maltou a vápnom, v tom prípade treba čo najskôr ich umyť čistou, vlažnou vodou, hlavne pri kontakte s vápnom, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu eloxovanej vrstvy.
Gumové tesnenie nesmie prís
ť do kontaktu s maltou a vápnom.
Okna a dvere
, ktoré dodávame sú ošetrené materiálmi, ktoré šetria životné prostredie. Základná vrstva obsahuje látky, ktoré sú účinné voči drevo škodcom. Proti vonkajším vplyvom a prenikaniu vlhkosti je použitý krycí náter alebo silnovrstvá lazúra, aby naše výrobky si zachovali svoju funkčnosť a rozmerovú stálosť po veľa rokov.
Po skončení stavebných prác je nutné skontrolova
ť a ošetriť povrch našich drevených výrobkov, aby nebola ponížená funkcia povrchovej úpravy.

Ošetrenie pred zabudovaním výrobkov do stavby.

Pred zabudovaním našich výrobkov treba dôkladne olepi
ť profily lepiacou páskou alebo ochrannou fóliou s nízkou priľnavosťou. Tieto špeciálne ochranné pásky je možné zakúpiť aj v našej firme.

Pravidelná údržba.

Pravidelnou údržbou predídeme škodám spôsobených časom a je veľmi jednoduchá a nenáročná.
Prvým predpokladom úspech
u je nepoužívať agresívne (abrazívne) čistiace prostriedky – čistiace piesky, čistiace pásky, vyvíjače pary, rôzne organické rozpúšťadla alebo alkalické čistiace prostriedky.
Ihneď po ukončení stavby a potom po zime a pred zimou doporučujeme okna ošetri
ť špeciálnym prostriedkami alebo balzamami. Pri ošetrovaní vlhkou cestou používajte neutrálne mydla alebo čistiace prostriedky s neutrálnym pH.

Oprava poškodených náterov.

Opravu poškodených miest vykonávame bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu poškodenia vplyvom hlavne vlhkosti.
Ak je porušená iba povrchová vrstva postupujeme nasledovne. Poškodené miesto ošetrime jemným brusným papierom a následne nanesieme 2 – 3 vrstvy. Pri teplote 5 až 20°C je časový rozdiel medzi nanášaním zhruba 30 minút. Nanášame toľko vrstiev, aby sme dosiahli rovnaký odtieň s okolím.
Pri väčšom poškodení je vhodné poslednú vrstvu nanies
ť od jedného rohu k druhému.

Obnovenie zastaralého náteru.

Starý náter je celistvý – očistenie plochy ako pri pravidelnej údržbe a potom ošetriť brusným papierom drsnosti najviac 220. Nanášame povrchovú lazúru príslušného odtieňa.

Starý náter nie je celistvý – nutné obrúsenie poškodených miest až sa odstráni aj materiál ktorý dostal neprirodzenú farbu. Potom sa nanáša najskôr základná lazúra a potom povrchová krycia lazúra príslušného odtieňa. S vrchnou lazurou opakujeme postup až po dosiahnutie rovnakého odtieňa s okolím. Pre dosiahnutie efektu rovnakého odtieňa celej plochy t.j. od jedného rohu po druhý je potrebné na celú tuto plochu naniesť poslednú vrstvu.

Hlavná stránka | Výroba | Ponuka | Referencie | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu