Hlavné menu:

Nemčák


Prejdi na obsah

Záručné podmienky

Výroba > Eurookná

Záručné podmienky

Poskytujeme štandardnú záruku 48 mesiacov od dátumu predaja za nasledovných podmienok:

1. Drevené okna sú určené do stavieb, ktoré sú určené na bývanie. To znamená, že ich montáž sa uskutočňuje s dostatočným odstupom po vykonaní vnútorných omietok a betónových podláh, aby voda potrebná k uskutočneniu týchto prác neovplyvňovala negatívne naše výrobky. Toto platí hlavne v zimnom období.

2. Taktiež po namontovaní našich drevených výrobkov je potrebné pravidelne vetrať.

3. Ak by boli prevádzané ďalšie stavebné úpravy mokrým procesom, tak pri vzniku nadmiernej prašnosti musí sa chrániť obvodové kovanie zakrytím. Na zakrytie možno používať iba výrobky k tomu určené, ktoré nemajú vysokú priľnavosť, aby nedošlo k poškodeniu nalakovaných plôch. Pri poškodení laku je nutná okamžitá oprava. Ak dôjde ku kontaktu okapníc, kovania alebo tesnenia s vápnom je nutné okamžite dané miesto umyť čistou vodou.

4. K umývaniu okenných rámov a krídiel sa používa vlažná voda bez chemických rozpúšťadiel.

5. Servis a zoradenie obvodového kovania sa má vykonáva
ť minimálne jeden krát do roka podľa priloženého technického návodu.

6. Vzhľadové vady a kompletnosť výrobkov sa dá reklamovať:

  • Pri preberaní vo výrobe
  • Pri preberaní na stavbe podľa predávacieho protokolu


7. Ostatné a najčastejšie skryté vady je možné reklamovať v rámci záručnej doby kedykoľvek písomnou formou. Ak sa jedná o opravu povrchového laku, treba uvádzať údaje o náterových hmotách podľa záručného listu.

Hlavná stránka | Výroba | Ponuka | Referencie | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu